...

อักษรสุภาษิต พรรณนาตั้งแต่อักษร ก ถึง ฮ
  • ย้อนกลับ
  • อักษรสุภาษิต พรรณนาตั้งแต่อักษร ก ถึง ฮ

ชื่อเรื่อง: อักษรสุภาษิต พรรณนาตั้งแต่อักษร ก ถึง ฮ 
ผู้แต่ง: พระมหาแจ่ม
ปีที่พิมพ์: พ.ศ. ๒๔๗๐
สถานที่พิมพ์: -
สำนักพิมพ์: โรงพิมพ์ศึกษาธรรมดา
จำนวนหน้า: ๕๐ หน้า 
เนื้อหา: "อักษรสุภาษิต พรรณนาตั้งแต่อักษร ก ถึง ฮ"  พระมหาแจ่ม วัดอนงคาราม เรียบเรียงแก้สำนวนเก่า เนื้อหาว่าด้วย อักษรไทย ก ถึง ฮ นำมาประพันธ์เป็นโคลงกระทู้สุภาษิต ซึ่งเป็นการนำอักษรแต่ละตัวมาพรรณานาเรื่องราวทางธรรมคดี บทคำสอน ข้อคิด ธรรมะกับชีวิตประจำวัน เพื่อให้ผู้ที่ศึกษาและสนใจนำไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น อักษร "ญ" ปัญญากับสติตริให้รอบ ตามระบอบแบบพระท่านละหลง ไม่รักใครหมดปลดพะวง เดินทางสายกลางอย่างรำพรรณฯ และ อักษร "ร" รู้เห็นดีชั่วทั่วทุกอย่าง อาจมาล้างโมหะอนุสัย เมื่อใจถอนความอยากเสียจากใจ ใจก็ไม่พันพัวทั้งชั่วดีฯ เป็นต้น 
เลขทะเบียนหนังสือหายาก: ๕๙๕
เลขทะเบียนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์: E-book ๒๕๖๖_๐๐๐๘
หมายเหตุ: โครงการจัดเก็บและอนุรักษ์หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ สื่อโสตทัศนวัสดุ และเอกสารโบราณ หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

(จำนวนผู้เข้าชม 79 ครั้ง)