...

บุคลากรหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ ร่วมทำบุญในพิธีทำบุญเมืองเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ หน่วยพิธีประตูสวนดอก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วันพฤหัสบดีที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. บุคลากรหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ ร่วมทำบุญในพิธีทำบุญเมืองเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ หน่วยพิธีประตูสวนดอก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งประเพณีดังกล่าวได้ยึดตามความเชื่อที่มีมาแต่โบราณของชาวล้านนา  ทั้งนี้เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อบรรพชน และความเป็นสิริมงคลต่อบ้านเมือง อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ไว้ซึ่งจารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น

(จำนวนผู้เข้าชม 61 ครั้ง)