...

แนะนำเอกสารโบราณ หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ ขอแนะนำเอกสารโบราณ ซึ่งจัดให้บริการ ณ ห้องภาษาโบราณ โดยเป็นเอกสารโบราณประเภทสมุดไทยขาวและสมุดไทยดำ จัดอยู่ในหมวดตำรา หมู่โหราศาสตร์ โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าใช้บริการหนังสือตัวเล่มจริงได้ที่ ห้องภาษาโบราณ ตามวันเวลาทำการของหน่วยงาน >> เปิด : วันอังคาร-วันเสาร์ เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น. ปิด : วันอาทิตย์ - วันจันทร์ และวันหยุดตามประกาศของทางราชการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ๐๕๓ - ๘๐๘๕๕๑ ต่อ ๑๙ : เฟซบุ๊ก (Facebook) หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ และ อีเมล (E-mail) : nlt.chiangmai.hotmail.com

แนะนำโดย นางสาวสุลวดี สุดใจ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะมนุษยศาสตร์ สาขาสารสนเทศศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

(จำนวนผู้เข้าชม 105 ครั้ง)