...

แนะนำเอกสารโบราณ หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ แนะนำเอกสารโบราณโดยเอกสารโบรารที่นำมาแนะนำนั้นจะจัดอยู่ในหมวดดังต่อไปนี้ หมวดตำราโหราศาสตร์ หมวดตำราเวชศาสตร์ และธรรมคดี

หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ แนะนำเอกสารโบราณโดยเอกสารโบราณที่นำมาแนะนำนั้นจะจัดอยู่ในหมวดดังต่อไปนี้ หมวดตำราโหราศาสตร์ หมวดตำราเวชศาสตร์ และธรรมคดี โดยประเภทของเอกสารโบราณเป็นสมุดไทยขาว โดยผู้ใช้บริการที่มีความสนใจในเอกสารโบราณสามารถเข้ามาใช้บริการได้ที่ ห้องเอกสารโบราณ ตามวันเวลาทำการของหน่วยงาน >> เปิด : วันอังคาร-วันเสาร์ เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น.   ปิด : วันอาทิตย์ - วันจันทร์ และวันหยุดตามประกาศของทางราชการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ๐๕๓ - ๘๐๘๕๕๑ ต่อ ๑๙ :
เฟซบุ๊ก (Facebook) หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่
อีเมล (E-mail) : nlt.chiangmai.hotmail.com
แนะนำโดย นางสาวศิรดา เทพศิริ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะมนุษยศาสตร์ สาขาสารสนเทศศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

(จำนวนผู้เข้าชม 114 ครั้ง)