...

สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดลำพูน (สสทน.ลพ.) ร่วมกับหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ จัดกิจกรรมอบรม "ประวัติศาสตร์และศิลปะล้านนาเพื่อการท่องเที่ยว"
วันศุกร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดลำพูน (สสทน.ลพ.) ร่วมกับหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ จัดกิจกรรมอบรม "ประวัติศาสตร์และศิลปะล้านนาเพื่อการท่องเที่ยว" เพื่อตอบสนองความต้องการของบุคลากรที่ทำงานด้านการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ล้านนา โบราณคดี และศิลปกรรม ซึ่งในช่วงเช้าบรรยายหัวข้อ "ประวัติศาสตร์ล้านนาสมัยราชวงศ์มังราย" โดย อ.ภูเดช แสนสา นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ล้านนา ศิลปวัฒนธรรม และผู้เชี่ยวชาญด้านการบรรยายเรื่องการท่องเที่ยว ส่วนในช่วงบ่ายบรรยายหัวข้อ "สถานที่ท่องเที่ยวแหล่งสำคัญในจังหวัดเชียงใหม่" และ "พัฒนาการของศิลปกรรมล้านนา ด้านสถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม และประณีตศิลป์" โดย ดร.เพ็ญสุภา สุขคตะ นายก สสทน.ลำพูน และนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ โบราณคดี และผู้เชี่ยวชาญด้านการบรรยายเรื่องการท่องเที่ยว ณ ห้องประชุม หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่

(จำนวนผู้เข้าชม 147 ครั้ง)