...

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ThaiPBS) เข้าบันทึกภาพและสัมภาษณ์ เกี่ยวกับหนังสือและเอกสารโบราณที่เก็บรักษาและอนุรักษ์ภายในหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่
วันพุธที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ThaiPBS) เข้าบันทึกภาพและสัมภาษณ์นางสาวสุคนธ์ทิพย์ จันทะลุน บรรณารักษ์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ และนางวรรณภา ปะวิโน บรรณารักษ์ชำนาญการ เกี่ยวกับหนังสือและเอกสารโบราณที่เก็บรักษาและอนุรักษ์ภายในหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ เพื่อเผยแพร่ข้อมูล และความรู้ในเอกสารหายาก รวมถึงสร้างการรับรู้ และส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปได้เข้ามาใช้บริการ

หอสมุดแห่งชาติฯ เชียงใหม่ คลังความรู้ภาคเหนือ : https://www.facebook.com/tpbsnorth/videos/460017169534243/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C&mibextid=2Rb1fB

(จำนวนผู้เข้าชม 69 ครั้ง)