...

หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ และบุคลากร ร่วมจัดซุ้มกิจกรรม สร้างลวดลายบนผืนผ้าด้วยวัสดุธรรมชาติ ในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่
วันเสาร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. นางสาวสุคนธ์ทิพย์ จันทะลุน บรรณารักษ์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ และบุคลากร ร่วมจัดซุ้มกิจกรรม สร้างลวดลายบนผืนผ้าด้วยวัสดุธรรมชาติ ในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่

(จำนวนผู้เข้าชม 78 ครั้ง)