...

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมและเก็บข้อมูลในหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่
วันเสาร์ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น. นักศึกษาในกระบวนวิชาการจัดการบริการสารสนเทศ จำนวน ๖ คน จากสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมและเก็บข้อมูลในหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ โดยมีบรรณารักษ์และบุคลากรให้การต้อนรับและแนะนำห้องบริการต่างๆ

(จำนวนผู้เข้าชม 77 ครั้ง)