...

คณะผู้เข้าร่วมกิจกรรม "แอ่วเวียน เฮียนฮู้เวียง" โครงการ Chiang Mai Learning City เข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่
วันพฤหัสบดีที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. คณะผู้เข้าร่วมกิจกรรม "แอ่วเวียน เฮียนฮู้เวียง" โครงการ Chiang Mai Learning City เข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ โดยมีนางสาวสุคนธ์ทิพย์ จันทะลุน บรรณารักษ์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ ให้การต้อนรับและแนะนำบริการของหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ แก่ผู้เยี่ยมชม

(จำนวนผู้เข้าชม 72 ครั้ง)