...

นางสาวสุคนธ์ทิพย์ จันทะลุน บรรณารักษ์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรม "วัฒนธรรมอาสา ทำความดีทั้งแผ่นดิน" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕
วันพุธที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ -๑๒.๐๐ น. นางสาวสุคนธ์ทิพย์ จันทะลุน บรรณารักษ์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ พร้อมด้วยบรรณารักษ์และเจ้าพนักงานห้องสมุด เข้าร่วมกิจกรรม "วัฒนธรรมอาสา ทำความดีทั้งแผ่นดิน" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ วัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยได้ร่วมกันทำความสะอาด และจัดชั้นหนังสือในห้องสมุดประจำวัด

(จำนวนผู้เข้าชม 85 ครั้ง)