...

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน ส.ค.ส.ภาพฝีพระหัตถ์ “กระต่ายหมายจันทร์ฉาย” ประกอบพรพระราชทาน เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ปีเถาะ พ.ศ. ๒๕๖๖

         สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน “กระต่ายหมายจันทร์ฉาย” แด่พสกนิกรชาวไทยทุกคนเพื่อเป็นสิริมงคล เป็นความสุขกายสุขใจตลอดปีเถาะ พุทธศักราช ๒๕๖๖ ที่ทรงเล่าเรื่องราวของสุนัขและเพื่อนกระต่ายที่ยืนสองขาชมพระจันทร์ในคืนพระจันทร์วันเพ็ญแล้ว พระองค์ยังพระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ประกอบพรพระราชทานดังกล่าว ดังนี้

                            ครูของข้าพเจ้าเลี้ยงกระต่ายและสุนัขไว้ด้วยกัน  เวลาพระจันทร์เต็มดวง
                  กระต่ายจะยืนสองขาชมจันทร์  สุนัขมายืนสองขาชมจันทร์เป็นเพื่อน
                            กระต่ายน้อยเพลินมองพระจันทร์เด่น           ชวนสุนัขเพื่อนเล่นจ้องจันทร์ฉาย
                  ลมพัดเอื่อยเย็นอุราน่าสบาย                                ลืมความทุกข์สิ่งร้ายที่ผ่านมา
                  ขอทุกท่านได้รับพรอันประเสริฐ                            สิ่งดีเลิศที่ท่านปรารถนา
                  จงมาพร้อมดังดวงจิตเจตนา                                 สองสหายและจันทราอาอวยชัย

         นอกจากพรพระราชทานที่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ที่ทรงเล่าเรื่องราวของสุนัขและเพื่อนกระต่ายที่ยืนสองขาชมพระจันทร์ในคืนพระจันทร์วันเพ็ญแล้ว พระองค์ยังพระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ประกอบพรพระราชทานดังกล่าว

(จำนวนผู้เข้าชม 91 ครั้ง)