...

คำพยากรณ์ ปีเกิดกับชีวิตของท่าน ปี ๒๕๐๗
  • ย้อนกลับ
  • คำพยากรณ์ ปีเกิดกับชีวิตของท่าน ปี ๒๕๐๗
ชื่อเรื่อง : คำพยากรณ์ ปีเกิดกับชีวิตของท่าน ปี ๒๕๐๗
ผู้แต่ง : ทวารัช
ปีที่พิมพ์ : 2507
สถานที่พิมพ์ : พระนคร
สำนักพิมพ์ : โชคชัยเทเวศร์
หนังสือคำพยากรณ์โชคชะตาประจำปี พ.ศ. 2507 เป็นหนังสือที่ได้รวมคำพยากรณ์มาครบชุดมาตรฐาน จากทั้งหมด 3 ชุด ได้แก่ ชุดเดือนเกิด ชุดวันเกิด และชุดปีเกิด ในหนังสือชุดพยากรณ์ปีเกิดกับชีวิตของท่านเล่มนี้ ได้มีการปรับปรุงให้ดีขึ้นหลายประการ เช่น รูปเล่ม ปก เนื้อหา ที่ได้มีการเพิ่มคุณสมบัติ คุณลักษณะของผู้เกิดปีต่าง ๆ โดยสรุปออกมาเป็นคำประพันธ์

(จำนวนผู้เข้าชม 115 ครั้ง)