...

อารมณ์ฝัน เรื่อง สาสนาไทย
ชื่อเรื่อง : อารมณ์ฝัน เรื่อง สาสนาไทย
ผู้แต่ง :  ปราณี พู่มชูศรี
ปีพิมพ์ : 2491
สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่
สำนักพิมพ์ : แสงธรรม
สาระสังเขป: ตัวหนังสือ บอกเล่าเรื่องราวทางความคิดที่มีต่อศาสนา ผ่านมุมมองทางความคิดของตัวผู้เขียนเองตั้งแต่สมัยยังเป็นเด็ก ที่ไม่รู้ว่าศาสนานั้นคืออะไร ต่อมาผู้เขียนนั้นได้ตั้งคำถามกับตนเองว่า ความดีคืออะไร ทำอะไรจึงเรียกได้ว่าเป็นความดี และผ่านการสนทนากับเพื่อนชาวต่างชาติที่มีการตั้งคำถามในเรื่องของศาสนาเช่นเดียวกัน จนถึงวัยที่ตัวผู้เขียนนั้นสามารถหาคำตอบได้ด้วยตนเอง ผ่านการบวชเรียนเพื่อศึกษา และสนทนากับผู้ที่เข้าใจในด้านศาสนา ขณะที่ยังบวชเรียนอยู่  

(จำนวนผู้เข้าชม 114 ครั้ง)