...

นักเรียนชมรมยุวบรรณารักษ์ โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ จำนวน ๖๒ คน ศึกษาแหล่งความรู้ภายนอกห้องสมุด หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่
วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๓๐ น. นักเรียนชมรมยุวบรรณารักษ์ โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ จำนวน ๖๒ คน และครูผู้ควบคุม จำนวน ๓ คน มาศึกษาแหล่งความรู้ภายนอกห้องสมุด ณ หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ โดยมีนางสาวสุคนธ์ทิพย์ จุนทะลุน บรรณารักษ์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ

(จำนวนผู้เข้าชม 493 ครั้ง)