...

ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ และบุคลากร เข้าร่วมพิธีเปิดงานสัปดาห์ห้องสมุดส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ประจำปี ๒๕๖๕ ณ อาคารพุทธพจน์ โรงเรียนเมตตาศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วันอังคารที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕ นางวราภรณ์ วสุนธรารัตน์ ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ และบุคลากร เข้าร่วมพิธีเปิดงานสัปดาห์ห้องสมุดส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ประจำปี ๒๕๖๕ และร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๑๕๒ คน ณ อาคารพุทธพจน์ โรงเรียนเมตตาศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

(จำนวนผู้เข้าชม 304 ครั้ง)