...

หนังสือแนะนำ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ ห้องหนังสือทั่วไป ๑ หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่

หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ ขอแนะนำหนังสือเข้าใหม่ ซึ่งจัดให้บริการ ณ ห้องหนังสือทั่วไป ๑ โดยผู้ใช้บริการสามารถเข้าชมหนังสือแนะนำ พร้อมรายละเอียดได้ที่ หนังสือแนะนำ และเข้าชมรายการหนังสือใหม่ประจำเดือนได้ที่ ข่าวประชาสัมพันธ์ หรือ   เฟซบุ๊ก (Facebook) นอกจากนี้ยังสามารถสืบค้นข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศของทางหน่วยงานได้ที่ บริการสืบค้นข้อมูลทรัพยากร โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าใช้บริการหนังสือตัวเล่มจริงได้ที่ ห้องหนังสือทั่วไป ๑ ตามวันเวลาทำการของหน่วยงาน >> เปิด : วันอังคาร-วันเสาร์ เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น.   ปิด : วันอาทิตย์ - วันจันทร์ และวันหยุดตามประกาศของทางราชการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ๐๕๓ - ๘๐๘๕๕๑ ต่อ ๑๙ : เฟซบุ๊ก (Facebook) หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ และ อีเมล (E-mail) : nlt.chiangmai.hotmail.com

(จำนวนผู้เข้าชม 254 ครั้ง)