...

สารานุกรมนาฏกรรมโขน




สำนักงานราชบัณฑิตยสภา.
  สารานุกรมนาฏกรรมโขน.  กรุงเทพฯ : สำนักงานราชบัณฑิตยภา, 2565.  224 หน้า.  ภาพประกอบ.

 

          จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565  ภายในเล่ม ประกอบด้วย พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯที่มีต่อการแดงโขนของไทย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนาฏกรรมโขน เรื่องรามเกียรติ์โดยสังเขป และ ชุดการแสดงจากนาฏกรรมโขน เรียงตามอักษร ก-ฮ ตั้งแต่ กา,ระบำ - โอรสทศเศียรสูงส่ง, ระบำ ท้ายเล่ม ภาคผนวก

 

          อ

          792.503

          ร421ส

          ฉ.02

 

          ห้องค้นคว้า

          เดือน ก.ย..66

 

 

(จำนวนผู้เข้าชม 55 ครั้ง)