...

แนะนำหนังสือน่าอ่าน เรื่อง ตามรอยสุนทรภู่ จากวังหลังถึงวัดป่ากร่ำ (นิราศเมืองแกลง)
แนะนำหนังสือน่าอ่าน เรื่อง ตามรอยสุนทรภู่ จากวังหลังถึงวัดป่ากร่ำ (นิราศเมืองแกลง)
เฉลียว ราชบุรี. ตามรอยสุนทรภู่ จากวังหลังถึงวัดป่ากร่ำ (นิราศเมืองแกลง). ระยอง: สภาวัฒนธรรมจังหวัดระยอง, 25๕๘. ๒๙๘ หน้า.
หนังสือเรื่องตามรอยสุนทรภู่ฯ เล่มนี้ กล่าวถึง เส้นทางที่สุนทรภู่กล่าวไว้ในนิราศเมืองแกลง จำนวน ๖๖ สถานที่ ตั้งแต่จุดเริ่มต้นการเดินทาง คือ กรุงเทพมหานคร, มุทรปราการ,ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี และระยอง ซึ่งในปัจจุบันจังหวัดระยอง มีจำนวน ๒๘ หมุด ผู้เขียนได้รวมรวมข้อมูลเป็นเอกสารทางประวัติศาสตร์ ตั้งแต่ยุคตอนต้นของรัตนโกสินทร์ เพื่อประโยชน์ของนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
๘๙๕.๙๑๑๒
ฉ๔๔๙ต
(ห้องจันทบุรี)

(จำนวนผู้เข้าชม 85 ครั้ง)