...

แนะนำหนังสือน่าอ่าน เรื่อง บ้านเพที่ไม่ทันได้เห็น
แนะนำหนังสือน่าอ่าน เรื่อง บ้านเพที่ไม่ทันได้เห็น
จิรพันธุ์ สัมภาวะผล. บ้านเพที่ไม่ทันได้เห็น. ระยอง: เทศบาลตำบลบ้านเพ, [25๖๕]. ๗๐ หน้า.
บ้านเพ ถือเป็นพื้นที่เมืองท่าแห่งการสัญจร และการค้าขายทางทะเลที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดระยอง ที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาช้านาน อีกทั้งยังเป็นเมืองเล็กๆ ที่มีเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์มากมาย อาทิเช่น เรื่องราวเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ นับแต่กรุงธนบุรีจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ และเป็นที่ตั้งของหมุดกวีที่ ๑๗ ของท่านสุนทรภู่ กวีเอกของโลก เนื้อหาด้านในประกอบด้วย บ้านเพ เกาะเสม็ดในตราประจำจังหวัดระยอง เพ มาจากไหน บ้านเพ เกาะเสม็ดในแผนที่โลก บ้านเพในอดีต วิถีชีวิตชาวบ้านเพ พระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์และบุคคลสำคัญกับบ้านเพ เกาะเสม็ด กองพลโรงเรียนทหารเรือที่ ๖ สนามบินประจำจังหวัดจันทบุรี ถนนหนทาง แรกมีรถโดยสาร บ้านเพ บ้านเพเมืองท่า วัดเภตราสุขารมย์ วัดบ้านเพ ฯลฯ
๘๕๙.๓๒๕
จ๔๙๖บ
(ห้องจันทบุรี)

(จำนวนผู้เข้าชม 79 ครั้ง)