...

แนะนำหนังสือให้อ่าน เรื่องปืนโบราณศาสตร์และศิลป์แห่งวิถีกระสุน
แนะนำหนังสือให้อ่าน เรื่องปืนโบราณศาสตร์และศิลป์แห่งวิถีกระสุน
ปืนโบราณศาสตร์และศิลป์แห่งวิถีกระสุน. กรุงเทพฯ: บุตร-บอสเซ็นเตอร์, 2564. 1 เล่ม.
ภาพประกอบ. 195 บาท.
เนื้อหาเป็นการอธิบายถึงเรื่องอาวุธหลากหลายชนิด อย่างอาวุธยิง ธนูและหน้าไม้ ปืน อาวุธฟันแทง ดาบ หอก ทวน ง้าว เครื่องป้องกันอาวุธอย่างดั้ง เขน โล่ พร้อมทั้งประวัติความเป้นมาของอาวุธปืนที่มีภาพประกอบ อย่างปืนโบราณ ที่มียี่ห้อ และรุ่นของปืนแต่ละกระบอก และการซื้อขายอาวุธปืน
623.442
ป651 (ห้องหนังสือทั่วไป2)

(จำนวนผู้เข้าชม 95 ครั้ง)