...

แนะนำหนังสือให้อ่าน เทวัญ ธานีรัตน์. ฟ้าทะลายโจร ภูมิปัญญาไทย สู้ภัยโควิด-19. กรุงเทพฯ: ต้นคิด, 2564. 160 หน้า. ภาพประกอบ. 175 บาท.
แนะนำหนังสือให้อ่าน
เทวัญ ธานีรัตน์. ฟ้าทะลายโจร ภูมิปัญญาไทย สู้ภัยโควิด-19. กรุงเทพฯ: ต้นคิด, 2564. 160 หน้า. ภาพประกอบ. 175 บาท.
บอกถึงสรรพคุณของฟ้าทะลายโจร ที่เป็นพืชสมุนไพรชนิดหนึ่ง สามารถยับยั้งมหันตภัยโควิด-19 ได้อย่างดี เพราะสามารถยับยั้งเชื้อที่จะลงปอดได้ถึง 80-90 % รวมไปถึงประโยชน์ต่างๆ ของฟ้าทะลายโจรที่ทุกคนจำเป็นต้องรู้รายละเอียดให้มากขึ้นจากเนื้อหาภายในหนังสือเล่มนี้
615.321
ท645ฟ ( ห้องหนังสือทั่วไป 2 )

(จำนวนผู้เข้าชม 45 ครั้ง)