...

แนะนำหนังสือให้อ่าน หมออาสาแพทย์แผนไทย. มหัศจรรย์พืชสมุนไพรรักษามะเร็งร้าย ทุเรียน เทศเหนือกว่าคีโม 10,000เท่า. กรุงเทพฯ: เพชรพินิจ, 2565. 224
แนะนำหนังสือให้อ่าน
หมออาสาแพทย์แผนไทย. มหัศจรรย์พืชสมุนไพรรักษามะเร็งร้าย ทุเรียน
เทศเหนือกว่าคีโม 10,000เท่า. กรุงเทพฯ: เพชรพินิจ, 2565. 224
หน้า. ภาพประกอบ. 185 บาท.
นำเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับการเกิดมะเร็ง การใช้สมุนไพรทำยารักษาโรค มีสูตรยอดยาดีสมุนไพรรักษามะเร็งระยะสุดท้าย เรื่องสุดยอดสมุนไพรต้านมะเร็ง โภชนาบำบัดเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในการต้านมะเร็ง สูตรอาหารดีต้านมะเร็งเช่น สูตรน้ำเบต้าแคโรทีน สูตรน้ำซุบโพแทสเซียม สูตรน้ำผักต้านมะเร็งของเจ้าฟ้าหญิงจุฬภรณ์ เรื่องมหัศจรรย์ทุเรียนเทศรักษามะเร็งหายขาด แนะนำแหล่งซื้อขายทุเรียนเทศ
615.321
ห177ม ( ห้องทั่วไป 2 )

(จำนวนผู้เข้าชม 59 ครั้ง)