...

แนะนำหนังสือให้อ่าน โชติ ศรีสุวรรณ. ท่องโลกมหัศจรรย์สิ่งมีชีวิต. กรุงเทพฯ: สถาพรบุ๊คส์, 2549. 112 หน้า. ภาพประกอบ. 80 บาท.
แนะนำหนังสือให้อ่าน
โชติ ศรีสุวรรณ. ท่องโลกมหัศจรรย์สิ่งมีชีวิต. กรุงเทพฯ: สถาพรบุ๊คส์, 2549. 112 หน้า. ภาพประกอบ. 80 บาท.
ท่องโลกมหัศจรรย์สิ่งมีชีวิต เป็นหนังสืออ่านเพิ่มเติมตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับใช้ในการศึกษาค้นคว้า เสริมความรู้ความเข้าใจในกลุ่มเรียนรู้วิทยาศาสตร์ซึ่งนำเสนอด้วยรูปแบบการเขียนเชิงวรรณกรรมที่อ่านสนุกและเพลิดเพลิน อย่างเรื่องสิ่งมีชีวิตคืออะไร ทำไมสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวอย่างแบคทีเรียจึงเขมือบสัตว์ใหญ่อย่างช้างและปลาวาฬได้
570
ช822ท
ฉ.02 ( ห้องทั่วไป 1 )

(จำนวนผู้เข้าชม 91 ครั้ง)