...

แนะนำหนังสือน่าอ่าน เรื่อง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสหัวเมืองชายทะเลตะวันออก ร.ศ.๑๑๙ และทำเนียบข้าราชการ
แนะนำหนังสือน่าอ่าน เรื่อง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสหัวเมืองชายทะเลตะวันออก ร.ศ.๑๑๙ และทำเนียบข้าราชการ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสหัวเมืองชายทะเลตะวันออก ร.ศ.๑๑๙ และทำเนียบข้าราชการ. กรุงเทพฯ : พิมพ์สวย, 25๖๖. ๔๒ หน้า. ภาพประกอบ.
เป็นหนังสือที่สกุลบุญศิริและเครือญาติจัดพิมพ์เป็นอนุสรณ์เนื่องในงานฌาปนกิจศพ นางสาวราตรี บุญศิริ ณ วัดธาตุทอง กรุงเทพฯ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ หนังสือเล่มนี้ผู้รวบรวมจัดพิมพ์ จากเอกสารที่มีความสำคัญมีความเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของหัวเมืองชายทะเลภาคตะวันออก ข้อมูลเกี่ยวกับขุนนางและข้าราชการ รวมถึงโครงสร้างตำแหน่งกรมการเมืองและกรมการอำเภอ ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ได้ทรงประกาศปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งโครงสร้างหัวเมืองชายทะเลตะวันออกที่ปรับเปลี่ยนในช่วงต้นนั้น มี ดังนี้ เมืองชลบุรีย้ายไปขึ้นกับมณฑลปราจีนบุรี ยุบเมืองบางละมุงลงและเมืองพนัสนิคมลงเป็นอำเภอขึ้นเมืองชลบุรี ส่วนเมืองจันทบุรี เมืองระยอง เมืองตราด รวมถึงเมืองประจันต์คีรีเขตร จะให้ขึ้นกับมณฑลจันทบุรี สำหรับเมืองแกลงและเมืองขลุงที่แต่เดิมเป็นเมืองขึ้นเมืองจันทบุรีก็ให้ยุบลงเป็นอำเภอขึ้นเมืองจันทบุรี
๙๑๕.๙๓
จ๖๕๗พ
(ห้องจันทบุรี)

(จำนวนผู้เข้าชม 62 ครั้ง)