...

หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี ได้รับเกียรติให้เป็นกรรมการตัดสินการประกวดเล่านิทาน
วันพุธที่ 2 มีนาคม 2566 นางสาวเมษา ครุปิติ รก.ผอ. หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี ได้รับเกียรติให้เป็นกรรมการตัดสินการประกวดเล่านิทาน และมอบรางวัลให้กับ ด.ญ. ภวรัญชน์ ไพรเถื่อน จาก ร.ร. บ้านหนองเจ๊กสร้อย อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศ กิจกรรมประกวดเล่านิทาน “อ่านได้ เล่าสนุก ปลุกไอเดีย ครั้งที่ 3” มีเด็กอายุระหว่าง 5-12 ปี เข้าร่วมกิจกรรม จัดโดยมูลนิธิหนึ่งอ่านล้านตื่น ร่วมกับ สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย ณ งานเทศกาลหนังสือจันทบุรี ครั้งที่ 1 จันทบุรี ฮอลล์ ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล จันทบุรี

(จำนวนผู้เข้าชม 61 ครั้ง)