...

ขอขอบคุณ ผู้สนับสนุนบริจาคเงินและสิ่งของ เพื่อร่วมในการจัดงานและกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566
ขอขอบคุณ ผู้สนับสนุนบริจาคเงินและสิ่งของ เพื่อร่วมในการจัดงานและกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566
คุณมาฆะ กิตติธรกุล 500 บาท
กลุ่มจิตจักรพรรดิ์และญาติธรรมขลุง 1,000 บาท
คุณเอกชัย สาโรจน์ 1,000 บาท
ร้านหนึ่งชาบูบุฟเฟ่49
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี
โรงแรมเคพีแกรนด์จันทบุรี
โตโยต้าจันทบุรี
คลองนารายณ์
ร้านจุฑารัตน์จันทบุรี
ร้านอาหารสบายใจ
ถนนวัฒนธรรมเมืองเก่าริมน้ำจันทบูร
คุณฐิตินันท์ เจริญนาน
ร.พ. พระปกเกล้า จันทบุรี
คุณจงจินต์ ลึกซึ้ง และครอบครัว
สำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี
ที่ทำการไปรษณีย์ จังหวัดจันทบุรี
จันทบุรีออโต้แอร์
ธนาคารกรุงไทย
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลจันทบุรี
คุณธนกร มาสกุล จักรยาน 1 คัน
คุณสุนทร ต.วัฒนผลและครอบครัว จักรยาน 2 คัน
คุณฐิรชญา ศิริรัตนากุล สเก็ตบอร์ด 1 อัน
คุณสุชาดา ใจชื่น สเก็ตบอร์ด 1 อัน
คุณแสงรวี ศรีธร สเก็ตบอร์ด 1 อัน
คุณวันทา ทรุ่งแสงธรรม สเก็ตบอร์ด 1 อัน
รศ.ดร.ว่าที่เรือตรีเอกวิทย์ มณีธร ฟุตบอล 2 ลูก
คุณจิตวลี ใช้ฮวดเจริญ รถเด็กเล่นบังคับ 1 คัน
คุณสายรุ้ง พวงประดิษฐ์ ชุดตัวต่อ 2 ชุด
คุณพิชาญา เรียมศรี จิ๊กซอร์ไดโนเสาร์ 6 ชุด
คุณปาริชาติ มโนชัย รถดุ๊กดิ๊กมีเพลง 1 คัน
รถสามล้อยืน 1 คัน ตุ๊กตาเด็กผู้หญิง 2 ตัว
รถตำรวจตีลังกา 1 คัน สกู๊ตเตอร์เบนเท็น 3 ล้อ 1 คัน และรถสามล้อแบบถีบ 1 คัน
เทศบาลเมืองจันทบุรี
ธนาคารอาคารสงเคราะห์จันทบุรี (ธอส.)
สนง.การประปาจันทบุรี
สนง.สกสค.จันทบุรี
สยามนิสสันจันทบุรี
ร้านพวงพิศการยาง
สนง.ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม จันทบุรี
ธนาคารกรุงเทพ สาขาจันทบุรี
ร้านโฆษิตวิทยา
ร้านพันธ์เจริญเซอร์วิส
สโมสรไลออนส์จันทบุรี และสโมสรไลออนส์จันทบุรี เมืองจันท์
ร้านลิ้มซิมง้วน
คุณโกสุม-ซ่อนกลิ่น กองกูต
คุณเบียร์ ในนามพีอาร์เอส ผู้รับจัดงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและกาชาดจันทบุรี ประจำปี 2566
สโมสรไลออนส์จันทบุรี และสโมสรไลออนส์จันทบุรี เมืองจันท์
ร้าน จ.จักรยาน
ร้านชาญชัยโฟโต้ดิจิตอล
ร้านพลอยแสงไลท์ติ้งเฮาส์
ร้านเจริญเคหะ
ไพรัชคอมพิวเตอร์
ร้านข้าวต้มสมบูรณ์
ร้านรุ่งทรัพย์
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จันทบุรี

(จำนวนผู้เข้าชม 133 ครั้ง)