...

หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
          วันที่ 4-5 มกราคม 2566 นางสาวเมษา ครุปิติ บรรณารักษ์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ที่มาดูสถานที่ในการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติร่วมกับหอสมุดฯ ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566

(จำนวนผู้เข้าชม 67 ครั้ง)