...

เรื่อง อุดม อุดมผล ราชาแห่งพิมพ์ดีดไทย
แนะนำหนังสือน่าอ่านเรื่อง อุดม อุดมผล ราชาแห่งพิมพ์ดีดไทย
อุดม อุดมผล ราชาแห่งพิมพ์ดีดไทย. กรุงเทพฯ: ม.ป.พ., 2533. 138 หน้า ภาพประกอบ
เป็นเรื่องราวประวัติของนายอุดม อุดมผล ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี เป็นผู้บุกเบิกวงการพิมพ์ดีดของไทย เป็นบุคคลแรกๆที่ตั้งโรงเรียนพิมพ์ดีดอุดมวิทยา ให้บริการซ่อมและจำหน่ายเครื่องพิมพ์ดีดด้วย เนื้อหาด้านในประกอบด้วยประวัติของนายอุดม อุดมผล การกำเนิดพิมพ์ดีดโลก กำเนิดพิมพ์ดีดไทย บิดาแห่งพิมพ์ดีดไทย โรงเรียนพิมพ์ดีดเคลื่อนที่ เกิดโอลิมเปียไทย “ปัตตะโชติ” ของดีที่ถูกลืม นักประดิษฐ์โลก ราชาแห่งพิมพ์ดีดไทย ฯลฯ
923.8593
อ786
(ห้องจันทบุรี)

(จำนวนผู้เข้าชม 961 ครั้ง)