...

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน "วันศุกร์หรรษา เชิญมาหอสมุด"
วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 นางสาวเมษา ครุปิติ บรรณารักษ์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี นำทีมเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน "วันศุกร์หรรษา เชิญมาหอสมุด" ณ ห้องหนูรักการอ่าน หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี
โดยกล่าวแนะนำโครงการและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน แล้วให้เด็กนักเรียนที่มาร่วมกิจกรรมได้สนุกสนานและเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย
1. เกมตามล่าหาสัตว์
2. ระบายสีภาพวันลอยกระทง
3. ตอบคำถามอะไรเอ่ย
มีของเล่น ของรางวัลและขนมแจกให้กับผู้ร่วมกิจกรรม มีเด็กนักเรียน อายุ 7-11 ปี เข้าร่วมกิจกรรมรวม 29 คน

(จำนวนผู้เข้าชม 314 ครั้ง)