...

วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ นางสาวเมษา ครุปิติ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระ ที่ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี
วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ นางสาวเมษา ครุปิติ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระ ที่ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี เนื่องในวันสงกรานต์ ปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ โดยมีนายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธี

(จำนวนผู้เข้าชม 372 ครั้ง)