...

พิธีมอบหนังสือประวัติศาตร์ชาติไทย

          วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีมอบหนังสือประวัติศาตร์ชาติไทย ให้กับหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี ในที่ประชุมประชุมประจำเดือนจังหวัดจันทบุรี ณ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

(จำนวนผู้เข้าชม 939 ครั้ง)