...

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาหอสมุดแห่งชาติฯ จันทบุรี 3 ธันวาคม 2563 - หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรีกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาหอสมุดแห่งชาติฯ จันทบุรี 3 ธันวาคม 2563 - หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00-17.00 น. นางสาวธนาพร ชูชื่น ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี นำคณะข้าราชการและเจ...้าหน้าที่ ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งกิจกรรมที่จิตอาสาพัฒนาได้้ดำเนินการในครั้งนี้ ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติฯ จันทบุรี เปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะ และนำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทำความเคารพต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสร็จแล้วนำคณะปฏิบัติหน้าที่พัฒนาและทำความสะอาดหอสมุดแห่งชาติฯ จันทบุรี ถวายเป็นพระราชกุศล จำนวน 10 คน

(จำนวนผู้เข้าชม 680 ครั้ง)