...

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โครงการเครือข่ายห้องสมุดโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านต้นกระบก
วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 นางสาวเมษา ครุปิติ บรรณารักษ์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติฯ จันทบุรี พร้อมด้วย นายประพนธ์ รอบรู้ นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ นางกรองแก้ว เปเหล่าดา บรรณารักษ์ชำนาญการ นายสุรศักดิ์ บัวเลียง เจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน และนายมานะ กองกูต พนักงานขับรถยนต์ ออกไปจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โครงการเครือข่ายห้องสมุดโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านต้นกระบก ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี โดยแนะนำให้รู้จักหอสมุด แนะนำสารนิเทศต่างๆ กิจกรรมถามตอบปัญหาอะไรเอ่ย ทายภาพสุภาษิต-คำพังเพย เล่าเรื่องจากหนังสือที่ชอบ กิจกรรมนันทนาการ ( เตรียมความพร้อม "รหัสปรบมือ" ) ฝึกท่าทางประกอบการทำมือ เพลง "ปรบมือ" เพลง"แก้วกะลาขันโอ่ง" และเพลง "ส้มตำมะละกอส้มตำ" เต้นเพลง"ต๊กแก" และสนุกสนานกับการเต้นเพลง "เลิกคุยทั้งอำเภอ" แจกหนังสือส่งเสริมการอ่านแทนการนำหนังสือไปให้อ่าน เพื่อหลีกเลียงการสัมผัสป้องกันโรคไวรัส โควิด-19 โดย ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ให้การต้อนรับ มีนักเรียนชั้น ป.6 - ม.3 ร่วมกิจกรรม จำนวน 61 คน

(จำนวนผู้เข้าชม 795 ครั้ง)