...

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ร.ร. บ้านป่าวิไล วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 63
วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 นางสาวเมษา ครุปิติ บรรณารักษ์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติฯ จันทบุรี พร้อมด้วย นายประพนธ์ ร...อบรู้ นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ นางกรองแก้ว เปเหล่าดา บรรณารักษ์ชำนาญการ นายสุรศักดิ์ บัวเลียง เจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน และนายมานะ กองกูต พนักงานขับรถยนต์ ออกไปจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โครงการเครือข่ายห้องสมุดโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านป่าวิไล ต.คลองใหญ่ อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี โดยแนะนำให้รู้จักหอสมุด แนะนำสารนิเทศต่างๆ กิจกรรมถามตอบปัญหาอะไรเอ่ย ทายภาพสุภาษิต-คำพังเพย กิจกรรมนันทนาการ ( เตรียมความพร้อม "รหัสปรบมือ" ฝึกท่าทางประกอบการทำมือ เพลงปรบมือ" เพลง"แก้วกะลาขันโอ่ง" และเพลง "ส้มตำมะละกอส้มตำ" เต้นเพลง"ต๊กแก" ) และแข่่งขันเต้นเพลง "ปี้จนป่น" และเพลง "เลิกคุยทั้งอำเภอ" แจกหนังสือส่งเสริมการอ่านแทนการนำหนังสือไปให้อ่าน เพื่อหลีกเลียงการสัมผัสป้องกันโรคไวรัส โควิด-19 โดย ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ให้การต้อนรับ มีนักเรียนชั้น ม.1 - 3 ร่วมกิจกรรม จำนวน 47 คน

(จำนวนผู้เข้าชม 773 ครั้ง)