...

สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงสงขลานครินทร์ ทุกวินาทีของพระองค์ทรงคุณค่ายิ่งนัก

สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงสงขลานครินทร์ ทุกวินาทีของพระองค์ทรงคุณค่ายิ่งนัก

ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงสงขลานครินทร์ ทุกวินาทีของพระองค์ทรงคุณค่ายิ่งนัก .ศิลปวัฒนธรรม.(37):11;กันยายน 2559.         

“—เวลาเป็นของมีค่า เมื่อมันล่วงไปแล้ว มันจะไม่กลับมาอีก ถ้าเรามีโอกาสจะใช้มันให้เป็นประโยชน์ แล้วไม่ใช้มันก็เป็นที่น่าเสียดาย—”

           เป็นพระราชดำรัสของสมเด็จพระราชบิดา เจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดชฯ กรมหลวงสงขลานครินทร์ ซึ่งมักจะทรงกล่าวพระราชทานแก่ลูกศิษย์หรือผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อเร่งให้ทุกคนใช้เวลาทุกนาทีให้เป็นประโยชน์ โดยเฉพาะเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติและประเทศชาติ

          พระราชดำรัสนี้เมื่อเวลาผ่านไปและหวนกลับมาคิดถึงก็จะรู้สึกสะเทือนในหัวใจของทุกคน เพราะดูราวกับว่าจะทรงรู้พระองค์ว่าทรงมีเวลาไม่มากนักสำหรับที่จะทำประโยชน์ให้แก่บ้านเมือง ความเร่งรีบในทุกพระภาระที่ทรงปฏิบัติเพื่อความรุ่งเรืองมั่นคงของกิจการแพทย์ น่าจะเป็นพยานยืนยันถึงความมุ่งหวังผลสำเร็จในเวลาที่ยังทรงดำรงพระชนมชีพในโลกมนุษย์ เพราะ “—เมื่อมันล่วงไปแล้ว มันจะไม่กลับมาอีก—”

(จำนวนผู้เข้าชม 1798 ครั้ง)