...

เครื่องปอกเปลือกทุเรียน

กองบรรณาธิการ.เครื่องปอกเปลือกทุเรียน.จันท์ยิ้ม.11.สิงหาคม 2559

 สิ่งประดิษฐ์เจ๋ง ๆ ในฉบับนี้มาจากฝีมือเด็กจันท์อีกแล้ว เนื่องจากทุเรียนเป็นผลไม้ของบ้านเราที่รู้จักกันดีว่ามีน้ําหนักมาก เปลือกหนา มีลักษณะเป็นหนามโดยรอบ ๆ เปลือกจึงแข็งกว่าผลไม้อื่น ๆ มากนัก ทําให้การปอกเปลือกทุเรียนแต่ละลูกนั้นเป็นเรื่องยากและยังใช้ เวลามากพอสมควร ที่สําคัญนั้นมีดปอกยังต้องมีความแข็งแรง จึงจะสามารถเอาเนื้อทุเรียนออกมาจากผลของมันได้ ซึ่งอาจก่อให้เกิด อุบัติเหตุบ่อยครั้งจากการปอกเปลือกทุเรียน เป็นความยุ่งยากสําหรับ ผู้บริโภคและพ่อค้าทุเรียน

นักศึกษาปวช. ปี 3 วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว 1.จันทบุรี ได้แก่ นายชวลิต เย็นเยือก นายธวัชพงษ์ เสารอด และนายวิษณุ โตจันทึก “ได้คิดสิ่งประดิษฐ์ที่ช่วยสร้างความสะดวกสบายในการปอกเปลือก ทุเรียน ซึ่งมีกลไกง่าย ใช้งานสะดวก ทนทานแข็งแรง

สําหรับขั้นตอนการประดิษฐ์เครื่องปอกเปลือกทุเรียน มีดังนี้ 1. เริ่มจากออกแบบฐานเครื่องและสร้างใบมีดปอกเปลือก 2. ติดตั้งแม่แรงยีตกับโครงเครื่อง 3. ติดตั้งมอเตอร์เข้ากับแม่แรงเพื่อให้แม่แรงหมุน 4. ใส่มือปอกและเชื่อมติดอยู่กับแม่แรง 5. ติดตั้งระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า 6. เก็บรายะเอียดทั้งหมดให้เรียบร้อย 7. นําไปทดลองปอกเปลือกทุเรียน

จากการทดสอบโดยให้กลุ่มอาชีพขาวสวนทุเรียน ได้ทดลอง ใช้เจ้าสิ่งประตีษฐ์สุดเจ๋งเครื่องนี้ ผลคือเกิดความพึงพอใจกันอย่างมาก เพราะช่วยสร้างความสะดวกสบาย รวดเร็ว และมิติการเกิดอุบัติเหตุ จากการปอกเปลือกทุเรียนด้วยตนเอง นับเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่มี ประโยชน์ใช้งานได้จริง ไม่ต้องเสี่ยงเจ็บมือกันอีกต่อไป

(จำนวนผู้เข้าชม 1809 ครั้ง)