...

ไปแคนาดา เยี่ยมชาวพุทธในตะวันตก
สาระสังเขป     :  บันทึกการไปเยี่ยมชาวพุทธในแคนาดาของผู้เขียน ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2510 ระยะทางที่ไปคือ มนิลา โตเกียว โซล ซีแอตเทิ้ล โทรอนโท มอนตรีออล ดับลิน เอดินเบรอะ บรัซเซล แฟรงค์เฟิต กรีซ อิสตันบูล เทหะราน ซึ่งใช้เวลาทั้งหมด 1 เดือนเต็ม

ผู้แต่ง             :  พูนพิศมัย ดิศกุล, หม่อมเจ้าหญิง
โรงพิมพ์         :  ชุมนุมช่าง
ปีที่พิมพ์         :  2511
ภาษาไทย      :  ไทย
รูปแบบ          :  PDF
เลขทะเบียน   :  น.32บ.2636จบ
เลขหมู่          :  917.1
                      พ851ป

(จำนวนผู้เข้าชม 360 ครั้ง)