...

พระประวัติลูกเล่า
สาระสังเขป     :  พระประวัติของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงเป็นพระราชโอรสของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับเจ้าจอมมารดาชุ่มเป็นพระมารดา ประสูติในพระบรมมหาราชวังหลวง เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2405

ผู้แต่ง             :  พูนพิศมัย ดิศกุล, ม.จ.หญิง
โรงพิมพ์         :  พระจันทร์
ปีที่พิมพ์         :  2505
ภาษา             :  ไทย
รูปแบบ           :  PDF
เลขทะเบียน    :  น.32บ.2403จบ
เลขหมู่           :  923.2593
                        ด227พ

(จำนวนผู้เข้าชม 825 ครั้ง)