...

เจ้าข้า สารวัด
สาระสังเขป     :  เป็นละครพูดองค์เดียวอย่างตลก ใช้สำหรับทหารเล่น

ผู้แต่ง             :  มงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จ
โรงพิมพ์         : ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์         :  ม.ป.ป.
ภาษา             :  ไทย
รูปแบบ           :  PDF
เลขทะเบียน    :  น.31.บ.13368
เลขหมู่           :  895.912
                        ม113จ

(จำนวนผู้เข้าชม 694 ครั้ง)