...

เปรียบนามสกุลกับชื่อแซ่
สาระสังเขป     :  ให้ความรู้เกี่ยวกับประเพณีการใช้นามสกุลและชื่อแซ่ ซื่งประกาศใช้พระราชบัญญัติขนานนามสกุล เมื่อปีพ.ศ.2456

ผู้แต่ง              :  มงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ
โรงพิมพ์          :  ไทยพิทยา
ปีที่พิมพ์          :  2490
ภาษา              :  ไทย
รูปแบบ            :  PDF
เลขทะเบียน     :  น.31บ.12941
เลขหมู่            :  929.4
                         ม113ปป

(จำนวนผู้เข้าชม 770 ครั้ง)