...

เฉลิมพระเกียรติพลเอกสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทร
  • ย้อนกลับ
  • เฉลิมพระเกียรติพลเอกสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทร
สาระสังเขป     :  หนังสือเฉลิมพระเกียรติพลเอกสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทรที่ได้ทรงรับราชการในตำแหน่งสำคัญๆมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 6 โดยเฉพาะด้านการแพทย์ ได้ทรงริเริ่มการสาธารณสุขขึ้น ทรงส่งเสริมและปรับปรุงการศึกษาวิชาแพทย์ศาสตร์ พยาบาล และเภสัชศาสตร์ให้มีระดับสูงขึ้นถึงขั้นมหาวิทยาลัย

ผู้แต่ง             :  กระทรวงสาธารณสุข
โรงพิมพ์         :  ไทยเขษม
ปีที่พิมพ์         :  2509
ภาษา             :  ไทย
รูปแบบ           :  PDF
เลขทะเบียน   :  น.32บ.4784จบ
เลขหมู่          :   923.2593
                         ช388ส

(จำนวนผู้เข้าชม 271 ครั้ง)