...

ชุมนุมวรรณกรรมพระยาตรัง
สาระสังเขป                  : วรรณกรรมของพระยาตรัง รวม 4 เรื่องคือ 1. โคลงนิราศพระยาตรัง 2. โคลงนิราศตามเสด็จทัพลำน้ำน้อย 3. โคลงดั้นเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธ                                       เลิศหล้านภาลัย และ 4. เพลงยาวพระยาตรัง                                     
ผู้แต่ง                          : ตรัง, พระยา
โรงพิมพ์                      : กรมสรรพสามิตต์
ปีที่พิมพ์                      : 2517
ภาษา                          : ไทย
รูปแบบ                        : PDF
เลขทะเบียน                 : น.31 บ. 12189
เลขหมู่                        : 895.9113081
                                    ต 153 ชน

(จำนวนผู้เข้าชม 671 ครั้ง)