...

บันทึกเรื่องของข้าพเจ้าโดยย่อ

สาระสังเขป  :  ประวัติของหลวงสุขุมนัยประดิษฐ (ประดิษฐ สุขุม) อดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พ.ศ.2488-2489
ผู้แต่ง  :  สุขุมนัยประดิษฐ, หลวง (ประดิษฐ์ สุขุม)
โรงพิมพ์  :  กองการพิมพ์สลากกินแบ่งรัฐบาล
ปีที่พิมพ์  :  2510
ภาษา  :  ไทย
รูปแบบ  :  PDF
เลขทะเบียน  :  น.32บ.2036จบ
เลขหมู่  :  923.2593
              ล744สบ

(จำนวนผู้เข้าชม 413 ครั้ง)