...

นิราศยุโรปและออสเตรเลีย

สาระสังเขป  :  ประวัติของพลตรีลม้าย อุทยานนท์ ด้านการศึกษา การอุปสมบท การสมรส ตำแหน่งราชการ และเรื่องนิราศยุโรป และออสเตรเลีย
ผู้แต่ง  :  วบ หงสกุล, พลเรือตรี
โรงพิมพ์  :  อรุณการพิมพ์
ปีที่พิมพ์  :  2509 
ภาษา  :  ไทย
รูปแบบ  :  PDF
เลขทะเบียน  :  น.32บ.1915จบ
เลขหมู่  :  895.9112
              189นล

(จำนวนผู้เข้าชม 587 ครั้ง)