...

สิริอัคนีการอนุสรณ์ 22 มกราคม 2505

สาระสังเขป  :  ประวัติของหลวงสิริอัคนีตั้งแต่ปฐมวัย การศึกษาในกรุงเทพฯ การสอบชิงทุนรถไฟไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกา การรับราชการในกรมรถไฟหลวง ด้านการสมาคม ด้านครอบครัว ท้ายเล่มจะเป็นคำอาลัยจากมิตร และคำอาลัยจากลูก
ผู้แต่ง  :  -
โรงพิมพ์  :  สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์  :  2505 
ภาษา  :  ไทย
รูปแบบ  :  PDF
เลขทะเบียน  :  น.32บ2199จบ
เลขหมู่  :  923.2593
              721สส

(จำนวนผู้เข้าชม 360 ครั้ง)