...

คู่มือฝึกปฏิบัติการนวดไทย


                 สาระสังเขป : 
                            ให้สาระความรู้พื้นฐานของร่างกายมนุษย์  การตรวจร่างกายก่อนการนวด  เทคนิคการนวด  ลำดับขั้นตอนการฝึกปฏิบัติการนวด 
ิ                 การนวดกแก้ปวดศีรษะ  การนวดแก้ปวดเมื่อยคอ  เมื่อยไหล่  การนวดแก้ปวดเมื่อยแขนเมื่อยข  การนวดกแก้ปวดสบักจม  ข้อเท้าแพลงและการนวดแก้คอตกหมอน
                 ผู้แต่ง :    องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
                 โรงพิมพ์ : -
                 ปีที่พิมพ์ : ม.ป.ป.
                 ภาษา :   ไทย 
                 รูปแบบ :     PDF
                 เลขทะเบียน :   น.49บ.60110 จบ(ร)
                 เลขหมู่ :     615.82 
                                  อ114ค

(จำนวนผู้เข้าชม 1515 ครั้ง)