...

เรื่อง นารายณ์ทรงครุฑ

สาระสังเขป  :  พระอุโบสถวัดเขมาภิรตาราม ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี สร้างในรัชกาลที่ 3 อายุประมาณ 140 ปี มีการชำรุดโดยภัยธรรมชาติ และภาพครุฑหน้าบรรณด้านตะวันตกได้ตกลงมา จึงแจ้งให้กรมศิลปากรเข้ามาซ่อมครุฑพร้อมด้วยพระนารายณ์เสร็จ กำหนดยกขึ้นวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2506
ผู้แต่ง  :  กรมศิลปากร
โรงพิมพ์  :  มหามงกุฏราชวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์  :  2506
ภาษา  :  ไทย
รูปแบบ  :  PDF
เลขทะเบียน  :  น.30บ.10855
เลขหมู่  :  915.93003
              ศ528ส

(จำนวนผู้เข้าชม 4591 ครั้ง)