...

NLP : ภาษา สมอง มห้ศจรรย์.


วิศิษฐ์  ศรีพิบูลย์.  NLP : ภาษา สมอง มหัศจรรย์.  พิมพ์ครั้งที่ 13.  กรุงเทพฯ : บาบานา สวีท, 2555.  336 หน้า.  ภาพประกอบ.  300 บาท.

เอ็นแอลพี  เป็นศาสตร์ที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณ 40 ปีที่ผ่านมา  ยังไม่เป็นที่แพร่หลายในหมู่นักจิตวิทยา  เป็นศาสตร์ที่เปลี่ยนศักยภาพบุคคล  พฤติกรรมของบุคคลที่ได้ผลจริงด้วยการทำให้รู้ว่าจิตใจทำงานอย่างไร  การควบคุมสมองให้ทำงานอย่างมีเป้าหมาย  ฝึกการใช้สมองจินตนาการ  การฝึกฟังเสียวในจิตใจ  การฝึกประสาทรับรู้ให้ตื่นตัว  การปลูกความเชื่อใหม่  การสร้างแบบพฤติกรรมใหม่ การพิชิตชัยชนะด้วยภาษากาย  การสะกดจิตตนเองเพื่อความเป็นเลิศ  การเปลี่ยนแปลงตัวเองชั่วข้ามคืน  การลงโปรแกรมภาษาในจิตใจ 

158

ว 763 อ   ( ห้องหนังสือทั่วไปเดือนพ.ค. 63 )

 

(จำนวนผู้เข้าชม 487 ครั้ง)