...

ปั่นเปิดเมืองชัยนาท ครั้งที่ 3
ชัยนาท - จังหวัดชัยนาท ร่วมกับเทศบาลเมืองชัยนาท และชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพจังหวัดชัยนาท เตรียมจัดแข่งขันจักรยาน “ปั่นเปิดเมืองชัยนาท #3 (2016)” อาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2559
       
       วันนี้ (7 มี.ค.) เทศบาลเมืองชัยนาท ร่วมกับจังหวัดชัยนาท และชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพจังหวัดชัยนาท เตรียมจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน “ปั่นเปิดเมืองชัยนาท #3 (2016)” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างอัตลักษณ์ให้จังหวัดชัยนาทเป็นเมืองจักรยาน ส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังด้วยการปั่นจักรยาน และหันมาใช้จักรยานในชีวิตประจำวันเพื่อลดการใช้พลังงาน
       
       การแข่งขันจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2559 บริเวณเขื่อนเรียงหิน หน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท โดยการแข่งขันแบ่งออกเป็นประเภททีม A ชาย B หญิง ระยะทาง 94 กิโลเมตร และ C ชายหญิง ระยะทาง 49 กิโลเมตร มีจุดปล่อยตัวอยู่บริเวณหน้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร อ.เมืองชัยนาท โดยจะมอบรางวัลให้แก่นักปั่นที่เข้าเส้นชัยในประเภท A ชาย จำนวน 3 รางวัล ชมเชย 2 รางวัล และประเภท B หญิง จำนวน 3 รางวัล ชมเชย 2 รางวัล 
 
ชัยนาทเตรียมจัดแข่งขันจักรยาน “ปั่นเปิดเมืองชัยนาท #3 (2016)”
        
 
ชัยนาทเตรียมจัดแข่งขันจักรยาน “ปั่นเปิดเมืองชัยนาท #3 (2016)”

(จำนวนผู้เข้าชม 822 ครั้ง)