...

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า ห้องจัดแสดง 1

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า ห้องจัดแสดง 1

จัดแสดงประวัติความเป็นมาของเมืองกาญจนบุรี สภาพภูมิประเทศ ธรณีวิทยา ป่าไม้ และทรัพยากรธรรมชาติ

(จำนวนผู้เข้าชม 542 ครั้ง)